Shinhan Bank ưu đãi lãi suất dành riêng cho Giáo viên, Nhân viên Ngân hàng

Với những tháng cuối năm 2019 này, Shinhan Bank đang có những bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trong Thị trường Vay tiêu dùng – Giảm lãi suất vay hàng loạt đối với các Khách hàng đi làm nhận lương chuyển khoản. Đối tượng Khách hàng được giảm lãi mạnh nhất là Giáo viên và Nhân viên Ngân hàng

Tiếp tục đọc →